Delo s slepimi in slabovidnimi otroki v predšolskem obdobju (16–urni seminar)

Ciljna skupina: vzgojitelji/ce, pomočniki/ce vzgojiteljev in drugi strokovni delavci v vrtcu.
Vsebina seminarja: na seminarju bo mogoče pridobiti osnovne informacije o okvarah vida. Udeleženci se bodo seznanili s specifikami izvajanja programa za predšolske otroke z okvarami vida, s strokovnimi tiflopedagoškimi principi obravnave slepega in slabovidnega otroka, ki predstavljajo vsestranski razvoj otroka na motoričnem, kognitivnem in socialnem področju. Namen strokovnega usposabljanja je razumevanje otrokovih posebnih potreb zaradi senzornega primanjkljaja ter zagotavljanje enakovrednega vključevanja slepega in slabovidnega otroka v dejavnost vrtca.
Datum: 26. in 27. 9. 2019
Kraj izvajanja: Center IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana.

PROGRAM

ČETRTEK, 26. 9. 2019 TRAJANJE: 8 UR
URNIK NASLOV PREDAVANJA ŠT. UR
12.30 – 14.00

Predšolski otrok z okvaro vida

(Dragana Žunič)

·         Opredelitev slepote in slabovidnosti.

·         Zgodnji znaki okvar vida in kako jih lahko prepoznamo;              video simulacija okvar vida.

·         Značilnosti zgodnjega razvoja otrok z okvaro vida.

·         Spremljevalec otrok z okvaro vida: nuja ali potuha.

·         Zgodnja obravnava za otroke z okvaro vida.

·         Programi Centra IRIS za predšolske otroke z okvaro vida            ter strokovne delavce.

2
14.00 – 14.15 ODMOR
14.15 – 15.00

Kaj je CVI?

(Dragana Žunič)

1
15.00 – 15.45

Strategije dela z otroki s CVI v predšolskem obdobju

(Dragana Žunič)

1
15.45 – 16.00 ODMOR
16.00 – 17.30

Pomen glasbenega ustvarjanja v predšolskem obdobju

(Neva Laščak)

2
17.30 – 19.00

Vsakodnevna opravila slabovidnih (skupina vzgojiteljev slabovidnih otrok)

(Janja Hrastovšek)

2
17.30 – 19.00 Vsakodnevna opravila slepih
(skupina vzgojiteljev slepih otrok)

(Ajda Mikolič)

2
PETEK, 27. 9. 2019 TRAJANJE: 8 UR
URNIK NASLOV PREDAVANJA ŠT. UR
12.30 – 13.15

Družine otrok z okvaro vida

(Sabina Šilc)

1
13.15 – 14.00

Ustvarjanje varnega in spodbudnega okolja za otroke z okvaro vida

(dr. Mateja Maljevac)

1
14.00 – 14.15 ODMOR
14.15 – 15.45

Igra je osnovna dejavnost tudi za otroke z okvaro vida

(dr. Mateja Maljevac)

2
15.45 – 16.00 ODMOR
16.00 – 17.30

ORI&M slepih in slabovidnih otrok (skupina 1 – delavnica za vzgojitelje slepih otrok)

(Sara Češarek)

2
16.00 – 17.30

ORI&M slepih in slabovidnih otrok (skupina 2 – delavnica za vzgojitelje slabovidnih otrok)

(Peter Rot)

2
17.30 – 18.15

Avdiodeskripcija za predšolske otroke z okvaro vida (skupina 1 – delavnica za vzgojitelje slepih otrok)

(Sara Češarek)

1
17.30 – 18.15

Avdiodeskripcija za predšolske otroke z okvaro vida (skupina 2 – delavnica za vzgojitelje slabovidnih otrok)

(Peter Rot)

1
18.15 – 19.00

Diskusija (skupaj)

(Sara Češarek/Peter Rot)

1

Izobraževanje se izvaja v sklopu projekta Z roko v roki poMOČ in je brez kotizacije!
PRIJAVNICA – Delo s slepimi in slabovidnimi otroki v predšolskem obdobju
Prosimo, da do torka, 24. 9. 2019, pošljete prijavnico na el. naslov nastja.strnad@center-iris.si, ali nas o udeležbi obvestite po el .pošti nastja.strnad@center-iris.si ali na telefonski številki 01 2442 760.

Lep pozdrav!