Seminar za učitelje slepih in slabovidnih učencev in dijakov

Vljudno vas vabimo, da se udeležite 16-urnega seminarja, ki bo potekal v petek, 25. 10. 2019 (8 šolskih ur), in v petek, 15. 11. 2019 (8 šolskih ur). Seminar bo potekal v prostorih Centra IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana. Seminar je namenjen razrednim in predmetnim učiteljem, profesorjem ter drugim strokovnim delavcem v osnovni in srednji šoli.
Vsebina programa:
V okviru 16-urnega seminarja bodo predstavljene zakonitosti poučevanja slepih in slabovidnih, njihova orientacija in mobilnost, tehnike opisovanja slepim in slabovidnim ter vsakdanje spretnosti, ki so prav tako pomembne za pripravo mladih slepih in slabovidnih na samostojno življenje. Izvajalci seminarja bodo predstavili tudi psiho-dinamske značilnosti vključevanja otroka z okvaro vida v večinsko šolo, spoznati bo mogoče učne pripomočke slepih in slabovidnih ter kako prilagoditi gradiva in učni proces slepemu ali slabovidnemu učencu, oziroma dijaku. Strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju bo predstavljena tudi priprava individualiziranega programa.

PROGRAM Seminar za učitelje slepih in slabovidnih učencev in dijakov

PRIJAVNICA – Seminar za učitelje slepih in slabovidnih učencev in dijakov