Seminar po predmetnih področjih za razredne in predmetne učitelje slepih in slabovidnih učencev in dijakov

Vabimo vas, na 6-urni seminar, ki bo v soboto, 16. 11. 2019, z začetkom ob 8.00, Seminar bo potekal v prostorih Centra IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana. Seminar je namenjen razrednim in predmetnim učiteljem, profesorjem ter drugim strokovnim delavcem v osnovni in srednji šoli. V prijavi, prosim, zapišite, katero (predmetno) področje vas zanima (razredni pouk, SLJ, TJA/tuji jeziki, MAT, ZGO, FIZ, ZGO, GEO, BIO, KEM, GOS, TIT, LUM, orientacija in mobilnost, vsakodnevna opravila ali avdiodeskripcija).

Vsebina programa
V okviru 6-urnega seminarja bodo predstavljene motnje vida, tiflopedagoške posebnosti , kako pripraviti besedilo za slepega ali slabovidnega učenca/dijaka in kako prilagoditi gradivo pri pisnem preverjanju znanja. Predstavili bomo specialno opremo za slepe in slabovidne ter na kratko avdiodeskripcijo, orientacijo in mobilnost ter vsakodnevna opravila slepih in slabovidnih. Udeleženci izobraževanja se bodo razdelili po predmetnih področjih in imeli možnost spoznati, kako pri posameznem predmetu načrtovati in izvajati pouk za slepe ali slabovidne. Tu bo tudi možnost vzpostavitve kontakta s posameznimi učitelji, profesorji posameznih predmetov, ki vam lahko odgovorijo na vprašanja in vam svetujejo.

Program 

Prijavnica