2. SREČANJE SKUPINE STROKOVNIH DELAVCEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH OTROK V VRTCIH

Vljudno vas vabimo na 2. srečanje skupine strokovnih delavcev slepih in slabovidnih otrok v vrtcih, ki bo v četrtek, 30. 1. 2020, ob 14. uri v prostorih Centra IRIS, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana (4 pedagoške ure).

Srečanja skupine za strokovne delavce v vrtcih (zlasti v programih s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo), ki delajo s slepimi in slabovidnimi otroki, so namenjena vzgojiteljem, pomočnikom vzgojiteljev, svetovalnim delavcem in izvajalcem dodatne strokovne pomoči. Strokovni delavci se imajo tu priložnost dodatno usposabljati za delo s slepimi in slabovidnimi otroki ter medsebojno izmenjevati izkušnje, pridobljene v inkluzivnih procesih vzgoje in izobraževanja.

Na tokratnem srečanju bi predstavili Oregonsko lestvico ter možgansko okvaro vida (CVI). Oregonska lestvica je orodje, s katerim lahko naredimo oceno in smernice za načrtovanje in spremljanje slepega ali slabovidnega otroka na področju kognicije, govorno-jezikovnega razvoja, socializacije, vaj vida, kompenzacijskih spretnosti, samourejanja, fine ter grobe motorike. Ob predstavitvi možganske okvare vida (v nadaljevanju CVI) bo predstavljeno, kako delati z otrokom, ki ima sum na CVI.

ČETRTEK, 30. 1. 2020

Trajanje: 4 ure

Urnik

PREDAVANJE Z DELAVNICO

Predavatelj/ica

Št. ur

14.00 – 15.30 Predstavitev Oregonske lestvice Tara Bartolj 2
15 min                                         ODMOR
15.45 – 17.15 Možganska okvara vida (CVI) Ajda Mikolič 2

Srečanje se izvaja v sklopu projekta Z roko v roki poMOČ in je brez kotizacije!
Prijava:

Prosimo vas, da izpolnite PRIJAVNICO najkasneje do srede, 28. 1. 2020, oz. nas kontaktirate na elektronski naslov nastja.strnad@center-iris.si ali na tel. št. 01 2442 760.

Lep pozdrav!