Seminar Delo s slepimi in slabovidnimi otroki oz. otroki z okvaro vidne funkcije v predšolskem obdobju

Tudi v letošnjem šolskem letu 2020/21 pripravljamo številna izobraževanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju. Upamo, da nam bodo epidemiološke razmere dovoljevale izvajanje strokovnih usposabljanj. Po potrebi se bomo prilagodili in skušali usposabljanja v krajši obliki izvesti tudi preko spleta.

V septembru pa pripravljamo in vas vabimo na:

16-urni seminar: Delo s slepimi in slabovidnimi otroki oz. otroki z okvaro vidne funkcije v predšolskem obdobju

V četrtek in petek, 17. in 18. septembra 2020, bo potekal dvodnevni seminar z naslovom Delo s slepimi in slabovidnimi otroki oz. otroki z okvaro vidne funkcije v predšolskem obdobju. Oba dneva se bo seminar začel ob 12.30 in trajal do 19.00. Izobraževanje bo v prostorih Centra IRIS na Langusovi ulici 8 v Ljubljani.

Seminar je namenjen predvsem vzgojiteljem/icam, pomočnikom/icam vzgojiteljev/ic, svetovalni službi ter drugim strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju.

Na seminarju bo tudi letos mogoče pridobiti osnovne informacije o okvarah vida. Udeleženci se bodo seznanili s strokovnimi tiflopedagoškimi principi obravnave slepega in slabovidnega otroka oz. otroka z okvaro vidne funkcije, ki predstavljajo vsestranski razvoj otroka na motoričnem, kognitivnem in socialnem področju ter s specifikami izvajanja predšolskega programa. Namen strokovnega usposabljanja je razumevanje otrokovih posebnih potreb zaradi senzornega primanjkljaja ter zagotavljanje enakovrednega vključevanja slepega in slabovidnega otroka oz. otroka z okvaro vidne funkcije v dejavnosti vrtca.

Več pa v PROGRAMU

PRIJAVNICA – Delo s slepimi in slabovidnimi otroki oz. otroki z okvaro vidne funkcije v predšolskem obdobju

Prosimo, preberite še obvestilo z navodili in ukrepi pred udeležbo strokovnih usposabljanj na Centru IRIS.