Seminar za učitelje slepih in slabovidnih učencev in dijakov

Obveščamo vas, da bomo v petek, 16. 10. 2020, in v soboto, 17. 10. 2020, izvedli dvodnevni 17-urni Seminar za učitelje slepih in slabovidnih učencev in dijakov. Seminar bo potekal v prostorih Centra IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana.

Seminar je namenjen razrednim in predmetnim učiteljem, profesorjem ter drugim strokovnim delavcem v osnovni in srednji šoli.

Kratka vsebina programa:
V okviru 17-urnega seminarja bodo letos predstavljene zakonitosti poučevanja slepih in slabovidnih, njihova orientacija in mobilnost, tehnike opisovanja slepim in slabovidnim ter vsakdanje spretnosti, ki so prav tako pomembne za pripravo mladih slepih in slabovidnih na samostojno življenje. Izvajalci seminarja bodo predstavili psiho-dinamske značilnosti vključevanja otroka z okvaro vida v večinsko šolo, spoznati bo mogoče učne pripomočke slepih in slabovidnih ter kako prilagoditi gradiva in učni proces slepemu ali slabovidnemu učencu, oziroma dijaku. Strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju bodo predstavljeni še priprava individualiziranega programa ter dostopnost elektronskih gradiv slepim in slabovidnim, pa tudi izziv pouka na daljavo. Na koncu sobotnega dela strokovnega usposabljanja se bodo udeleženci glede na interes razdelili po predmetnih področjih in spoznali specifike dela s slepimi in slabovidnimi pri posameznem predmetu. Na PRIJAVNICI je potrebno zabeležiti tudi predmetno področje, ki vas zanima. Prijava je mogoča do 14. 10. 2020.

PROGRAM

Obvestilo z navodili in ukrepi ob udeležbi na seminarju projekta Z roko v roki poMOČ

V petek 16. 10. 2020 ne bo mogoče parkirati na dvorišču Centra IRIS, zato vas prosimo, da tega dne poiščete parkirišče v bližini in v času drugega odmora svoje vozilo preparkirate na dvorišče Centra IRIS. Najbližji javni parkirišči sta na Mirju in za Tobačno, kjer se nahaja Upravna enota Ljubljana. V soboto pa bo mogoče že ob prihodu parkirati na dvorišču Centra IRIS.

 Vljudno vabljeni, tudi če lahko pridete le na del seminarja. Veselimo se vaše družbe!