Arhivi avtorja: Mateja

3. srečanje učiteljev slepih in slabovidnih učencev in dijakov

Obveščamo vas, da bo v četrtek, 18. 4. 2019, 3. SREČANJE UČITELJEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH UČENCEV IN DIJAKOV za razredne in predmetne učitelje ter druge strokovne delavce v osnovni in srednji šoli.

Seminar bo potekal v prostorih Centra IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana.

Vsebina programa:

Seminar je namenjen seznanjanju učiteljev in profesorjev ter drugih strokovnih delavcev osnovnih in srednjih šol s stanjem socialne vključenost slepih in slabovidnih otrok in mladostnikov. Pridobivanje socialnih spretnosti je zanje pogoj za boljše vključevanje v družbo. Strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju, ki so v stiku s slepimi ali slabovidnimi učenci/dijaki, pa lahko na tem strokovnem usposabljanju pridobijo usmeritve za delo z njimi na tem področju. H kakšnemu vedenju jih spodbujati, kdaj in kje morda ustavljati. Udeleženci se bodo seznanili tudi z uporabo bele palice za slepe in spoznali, kako pomembna je za samostojnejše življenje mladih, zlasti slepih. Nekaterim slepim bela palica še vedno predstavlja stigmo v družbi, kljub vsemu pa jim omogoča boljšo orientacijo in mobilnost.

PROGRAM:

ČETRTEK, 18.4.2019

Trajanje: 4 ure

Urnik

Naslov predavanja

Predavatelj/ica

Št. ur

15.00-16.30 Bela palica v šoli Sara Češarek 2
ODMOR (15 min)
16.45-18.15 Socialna vključenost slepih in slabovidnih učencev in dijakov

 

Peter Rot

2

Seminar se izvaja v sklopu projekta Z roko v roki poMOČ in je brez kotizacije!

Prijava:

Prosimo vas, da izpolnite prijavnico najkasneje do ponedeljka, 16. 04. 2019 oz. nas kontaktirate na elektronski naslov nastja.strnad@center-iris.si ali na tel. št. 01 2442 760.

Seminar za pomočnike in nadzorne učitelje slepih/slabovidnih učencev in dijakov pri zunanjem preverjanju znanja

(NPZ, poklicna matura, matura)

Obveščamo vas, da bomo v sredo, 10. 4. 2019 izvedli seminar z naslovom

Seminar za pomočnike in nadzorne učitelje slepih in slabovidnih učencev in dijakov pri zunanjem preverjanju znanja.

Seminar bo potekal v prostorih Centra IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana.

Vsebina programa:

Seminar je namenjen učiteljem, za katere šole načrtujejo, da bodo sodelovali pri eksternih preverjanjih znanj (splošna matura, poklicna matura, NPZ) kot nadzorni učitelji ali pomočniki slepih oz. slabovidnih učencev in dijakov. Seznanili se bodo s pravilniki o opravljanju eksternih izpitov za kandidate s posebnimi potrebami in navodili, ki jim jih bo posredoval Državni izpitni center, ob tem pa se bodo osredotočili na konkretne situacije, ki jih lahko pričakujejo v svoji vlogi.

PROGRAM:

SREDA, 10. 4. 2019

Trajanje: 6 ur

Urnik

Naslov predavanja

Predavateljica

Št. ur

9.00 – 9.45 Seznanitev s specialno pedagoškimi didaktičnimi pristopi poučevanja učencev z motnjami vida Tatjana Murn 1
9.45 – 11.15 Navodila za prilagojeno izvajanje NPZ za učence s posebnimi potrebami / Navodila za izvedbo prilagojenega načina opravljanja mature za dijake s posebnimi potrebami Marija Jeraša 2
15 min ODMOR
11.30 – 13.45 Praktični primeri vloge pomočnika slepih in slabovidnih Marija Jeraša 3

 

Seminar se izvaja v sklopu projekta Z roko v roki poMOČ in je brez kotizacije!

Prijava:

Prosimo vas, da izpolnite prijavnico najkasneje do torka, 8. 4. 2019, oz. nas kontaktirate na elektronski naslov nastja.strnad@center-iris.si ali na tel. št. 01 2442 760.

Začetni seminar brajice

Obveščamo vas, da bomo v torek, 16. 4. 2019 izvedli Začetni seminar brajice za učitelje slepih učencev ter učitelje, ki se pripravljajo za delo s slepimi. Seminarja se lahko udeležijo tudi starši.

Seminar bo potekal v prostorih Centra IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana.

Vsebina programa:

Seminar je namenjen vsem, ki bi se želeli seznaniti s sistemom brajevega zapisa ter se naučiti osnov pisanja in branja brajice. Udeleženci bojo spoznavali sistem brajevega zapisa (brajevo celico, črke in števke, ločila…). Spoznali bojo brajev pisalni stroj, njegove sestavne dele ter funkcijske tipke. Naučiti se bo mogoče osnov pisanja na brajev pisalni stroj.

PROGRAM:

TOREK, 16. 4. 2019

Trajanje: 6 ur

Urnik

Naslov predavanja

Predavateljica

Št. ur

9.00-9.45 Kaj je brajica? Vloga in pomen brajice Tatjana Murn 1
9.45-10.30

Predvaje za branje in pisanje brajice

Spoznavanje brajeve pisave

Janja Hrastovšek 1
10.30-11.15

Spoznavanje sistema brajeve pisave

 

Janja Hrastovšek

(vzporedno izvajanje)

1
10.30-11.15

Spoznavanje sistema brajeve pisave

 

Tatjana Murn

(vzporedno izvajanje)

1
15 min ODMOR
11.45-13.15

Praktično učenje brajice

(praktično delo z osnovnošolskimi učitelji)

Janja Hrastovšek

(vzporedno izvajanje)

2
11.45-13.15

Praktično učenje brajice

(praktično delo s srednješolskimi profesorji)

Tatjana Murn

(vzporedno izvajanje)

2
13.15-14.00

Pisanje, branje – vaje

(praktično delo z osnovnošolskimi učitelji)

Janja Hrastovšek

(vzporedno izvajanje)

1
13.15-14.00

Pisanje, branje – vaje

(praktično delo s srednješolskimi profesorji)

Tatjana Murn

(vzporedno izvajanje)

1

Seminar se izvaja v sklopu projekta Z roko v roki poMOČ in je brez kotizacije!

Prijava:

Prosimo vas, da izpolnite prijavnico najkasneje do petka, 12. 4. 2019 oz. nas kontaktirate na elektronski naslov nastja.strnad@center-iris.si ali na tel. št. 01 2442 760.

Seminar za učitelje slepih in slabovidnih učencev in dijakov

Obveščamo vas, da bo v četrtek, 14. 2. 2019, Seminar za učitelje slepih in slabovidnih učencev in dijakov za razredne in predmetne učitelje ter druge strokovne delavce v osnovni in srednji šoli.

Seminar bo potekal v prostorih Centra IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana.

Vsebina programa:

Seminar je namenjen seznanjanju učiteljev in profesorjev ter drugih strokovnih delavcev osnovnih in srednjih šol z računalniško opremo in pripomočki za slepe in slabovidne. Uporaba lup in računalniške opreme za slepe in slabovidne je nujno potrebna za ustrezno izvajanje prilagojenega učnega procesa slepim in slabovidnim. Udeleženci se bodo seznanili z možnostmi in načinom uporabe lup in računalniške opreme za slepe in slabovidne.

PROGRAM:

ČETRTEK, 14.2.2019 Trajanje: ur
Urnik Naslov predavanja Predavateljica Št. ur
15.00-16.30 Računalniška oprema za slepe in slabovidne Mateja Jenčič 2
ODMOR (15 min)
16.45-18.15 Uporaba elektronskih lup Ana Mohorko 2

Seminar se izvaja v sklopu projekta Z roko v roki poMOČ in je brez kotizacije!

Prijava:

Prosimo vas, da izpolnite prijavnico najkasneje do ponedeljka, 12. 02. 2019 oz. nas kontaktirate na elektronski naslov nastja.strnad@center-iris.siali na tel. št. 01 2442 760.

PRIJAVNICA – Seminar za učitelje slepih in slabovidnih učencev in dijakov

Uporaba prilagojenih gradiv v šolskih knjižnicah

Vabimo vas na Seminar za uporabo prilagojenih gradiv v šolskih knjižnicah, ki bo v petek, 25.1.2019 v prostorih Centra IRIS, Langusova 8, 1000 Ljubljana. Namenjeno je strokovnim delavcem šol in zavodov, knjižničarjem, specialnim in rehabilitacijskim pedagogom in svetovalnim delavcem.

Vsebina programa:

Na seminarju bo mogoče pridobiti osnovne informacije o različnosti bralno-napisovalnih težav, katerih vzrok so okvare vidne funkcije, dednost, težave fenološkega procesiranja ali motnje vidnega zaznavanja. Udeleženci se bodo seznanili z načini uporabe prilagojenih gradiv v šolskih knjižnicah glede na vrsto bralno-napisovalnih težav.

PROGRAM:

PETEK, 25.1.2019 Trajanje: 8 ur
Urnik Naslov predavanja
13.00 – 13.45 (1ura) Skotopični sindrom / Sindrom Irlen (mag. Nina Čelešnik Kozamernik)
13.50 – 15.20 (2 uri) Bralno napisovalne motnje (Janja Hrastovšek, tiflopedagoginja)
ODMOR (15 min)
15.35 – 17.15 (2 uri) Bralni pripomočki (Ana Mohorko, tiflopedagoginja)
17.10 – 17.55 (1 ura) Knjižnica odprta posebnim potrebam (Nina Schmidt, knjižničarka in likovna pedagoginja)
18.00 – 18.45 (1 ura) Avdiodeskripcija (Peter Rot, tiflopedagog)
18.50 – 19.35 (1 ura) Daisy (Sara Češarek, fiflopedagoginja)

Izobraževanje se izvaja v sklopu projekta Z roko v roki poMOČ in je brez kotizacije!

Za morebitna vprašanja in informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu nastja.strnad@center-iris.si ali na telefonski številki 01 2442 760.

PRIJAVNICA za seminar za uporabo prilagojenih gradiv v šolskih knjižnicah

Pomoč z likovno umetnostjo

Vabimo vas na dvodnevno delavnico z naslovom Pomoč z likovno umetnostjo, ki bodo četrtek, 17.1.2019 in v petek, 25.1.2019 v prostorih Centra IRIS, Langusova 8, 1000 Ljubljana. Delavnica je namenjene strokovnim delavcem na vseh nivojih izobraževanja.

Vsebina programa:

Namen izkustvene delavnice je strokovnim delavcem preko lasne izkušnje prikazati inovativne pristope k nudenju psihosocialne pomoči, ki prispeva k aktiviranju, rehabilitaciji, psihosocialni integraciji otrok s posebnimi potrebami. Hkrati želijo izkustvene delavnice s to vsebino pomagati pri spodbujanju osebne rasti strokovnih delavcev ter spoznavanju razsežnosti likovnega izražanja. Namen delavnic je, da bi udeleženi strokovni delavci dobljeno izkušnjo prenesli na svoje delovno okolje.

8-urni PROGRAM:

ČETRTEK, 17.1.2019 Trajanje: 4 ure
9.00 – 10.30 2 uri

Pomoč z umetnostjo 1. del

Izvajalka: Tanja Rudolf (slikarka in grafična oblikovalka)

odmor: 15 min
10.45 – 12.15 2 uri
PETEK, 25.1.2019 Trajanje: 4 ure
9.00 – 10.30 2 uri

Pomoč z umetnostjo 2. del

Izvajalka: Tanja Rudolf (slikarka in grafična oblikovalka)

odmor: 15 min
10.45 – 12.15 2 uri

Izobraževanje se izvaja v sklopu projekta Z roko v roki poMOČ in je brez kotizacije!

Za morebitna vprašanja in informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu nastja.strnad@center-iris.si ali na telefonski številki 01 2442 760.

PRIJAVNICA Pomoč z likovno umetnostjo

1. srečanje skupine strokovnih delavcev na področju zgodnje obravnave in vzgojiteljev v razvojnih oddelkih

Vabimo vas na 1. SREČANJE SKUPINE STROKOVNIH DELAVCEV NA PODROČJU ZGODNJE OBRAVNAVE IN VZGOJITELJEV V RAZVOJNIH ODDELKIH, ki bo potekalo v četrtek, 24. 1. 2019, ob 15.00 uri v prostorih Centra IRIS, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana.

Vsebina programa:

Srečanja skupine za strokovne delavce na področju zgodnje obravnave so namenjena strokovnim delavcem na področju zgodnje obravnave, vzgojiteljem, pomočnikom vzgojiteljev, svetovalnim delavcem in izvajalcem dodatne strokovne pomoči, ki poučujejo v razvojnih vrtcih. Strokovni delavci se na študijski skupini še dodatno usposabljajo za delo s slepimi in slabovidnimi otroki v zgodnjem obdobju razvoja otrok ter  z otroki dodatnimi motnjami in si medsebojno izmenjujejo izkušnje.

PROGRAM:

ČETRTEK, 24. 1. 2019 Trajanje: 4 ure
Urnik Naslov predavanja Predavatelj/ica Št. ur
15.00-16.30 Ocena igre slepih in slabovidnih otrok v predšolskem obdobju Dragana Žunič 2
16.30-18.00 Aktivno učenje Janja Hrastovšek 2

Izobraževanje se izvaja v sklopu projekta Z roko v roki poMOČ in je brez kotizacije!

Prijava:

Prosimo vas, da izpolnite PRIJAVNICO najkasneje do torka, 22. 1. 2019 oz. nas obvestite o udeležbi na elektronski naslov nastja.strnad@center-iris.si.