Arhivi Kategorije: gluhi in naglušni

VABILO NA KONFERENCO Z MEDNARODNO UDELEŽBO

Podpora strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju pri vključevanju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Konferenca bo 6. maja 2021 in naš namen je, da vam predstavimo Projekt Z roko v roki poMOČ – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju dela z otroki s posebnimi potrebami, ki se izvaja v okviru konzorcija osmih zavodov in centrov za otroke s posebnimi potrebami. Cilj projekta je podpora strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju pri vključevanju otrok in mladostnikov z različnimi posebnimi potrebami v obliki individualnih svetovanj, predavanj in delavnic za strokovne delavce v VIZ. V okviru projekta je bilo od avgusta 2017 do konca decembra 2020 narejenih že 12.354 ur strokovnih usposabljanj za 18.400 udeleženih strokovnih delavcev. Projekt se bo s septembrom 2021 zaključil in radi bi naše izkušnje delili z vami. Povabili smo tudi predstavnike tujih organizacij, da nam predstavijo svoj način zagotavljanja strokovne pomoči delavcem v vzgoji in izobraževanju za delo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami.

Vabilo s prijavnico 

Program konference poMOČ

English – programme of the conference on 6th of May

Delovanje projekta Z roko v roki poMOČ

Preko projekta poMOČ se je izobraževanj od septembra 2017 do konca leta 2018 udeležilo kar 10.407 strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Vsega skupaj je bilo opravljenih 6.534 ur izobraževanj s strani vseh konzorcijskih partnerjev. Preko tovrstnih usposabljanj vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci dobijo podporo, ki je imajo pri delu z otroki s posebnimi potrebami premalo, prav tako omogočajo usposabljanja povezovanje med strokovnimi delavci in izmenjavo izkušenj.

Sodeč po vprašalnikih, udeleženci izobraževanj ugotavljajo:

  • izobraževanja nudijo seznanjanje z različnimi svetovi, v katerih živijo otroci in mladostnimi s posebnimi potrebami, da jih vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci lahko bolje razumejo in lahko zaznajo njihovo stisko,
  • izobraževanja omogočajo lažje načrtovanje učnega procesa in povezovanje vzgojitelja, učitelja z otrokom s posebnimi potrebami,
  • dragoceno je pridobivanje nasvetov za ravnanje v določenih situacijah,
  • delavnice, kot samostojne ali kot nadaljevanje predavanja, so izjemno uporabne, saj temeljijo na konkretnosti; pogosto izvajalci izobraževanj lepo povežejo teorijo s prakso, kjer pridobijo udeleženci veliko idej za delo v svojih skupinah in nadgradijo že obstoječe znanje,
  • individualne ure strokovnega delavca, kot izvajalca izobraževanja, nudijo podporo vzgojitelju, učitelju, s tem pa tudi otroku v pravem času,
  • udeleženci bi si želeli več obiskov oz. delavnic in individualnih ur, kjer bi izvajalec – strokovnjak na področju vrste posebnih potreb – prišel tudi v samo skupino otrok, mladostnikov, jih opazoval ali opazoval vzgojitelja, učitelja pri delu ter podal usmeritve za delo … (predvsem za predšolske ustanove).

Center za sluh in govor Maribor ter Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož organizirata izobraževanja za vzgojitelje na temo razvoja artikulacije govora predšolskih otrok. Udeleženci so navdušeni, saj tako spoznajo razvojne faze govora pri otrocih in izvajalki delavnic teorijo lepo povežeta s praktičnim delom, kjer je mogoče prejeti strategije za delo z otroki, ki potrebujejo spodbudo na govorno-jezikovnem področju. Prav tako so strokovni delavci iz vrtcev navdušeni nad seminarji na temo likovnega izražanja otrok, na katerih lahko udeleženci dobijo marsikatero idejo za delo ter lažje načrtujejo pedagoški proces.

V okviru Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora organizirajo za strokovne delavce usposabljanja, da zmorejo ti učencem in dijakom pomagati prepoznavati čustva, da jih usmerjajo pri krepitvi samopodobe ter se naučijo strategij umirjanja in reševanja konfliktov.

Strokovna delavka z OŠ Danile Kumar o predavanju na temo skotopičnega sindroma – sindorma Irlen, ki je bil izveden s strani Centra IRIS: “Meni se je zdelo predavanje odlično – prijetno, zanimivo, z ravno dovolj praktičnimi primeri in nekaj teorije. Predavanje je osvetlilo, zakaj imajo nekateri učenci težave in na kakšen način jim lahko pomagamo.” Center IRIS pripravlja usposabljanja na temo slepote in slabovidnosti ter na temo otrok z več motnjami.

CIRIUS Kamnik in Vipava izvajata izobraževanja na temo umirjanja ali spodbujanja otrok z motnjo v duševnem razvoju; Gibanje je podpora učenju, Pomoč z glasbo nemirnemu otroku, Kako do boljše pozornosti…

Tu je še Center Janeza Levca v Ljubljani, ki pripravlja zanimiva izobraževanja na temo senzorne integracije, na temo spolne vzgoje za otroke in mladostnike z motnjo v duševnem razvoju ter malce bolj provokativna usposabljanja, kjer je v ospredju vprašanje, če so današnje šole res vključujoče za različne posebne potrebe.

Na Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani pa pripravljajo tečaje znakovnega jezika ter izobraževanja TEAM TEACH, kjer se udeleženci seznanijo z umiritvenimi strategijami pristopa k razburjenim otrokom.

Ne gre izpostaviti le zgoraj zapisanih izobraževanj, saj jih je še mnogo, udeleženci izobraževanj in izvajalci pa imajo še mnogo idej. Pridite poMOČ!

Utrinki z Delavnice Pomoč z umetnostjo, ki jo je vodila Tanja Rudolf

 

 

Socialna nevroznanost v šoli za 21. stoletje

Obveščamo vas, da bo od 24. 10. 2018 do 29. 5. 2019, potekalo usposabljanje z naslovom Socialna nevroznanost v šoli za 21. stoletje (PROGRAM) za strokovne delavce vrtcev, osnovnih in srednjih šol v občini Kamnik, Domžale in okolici. Usposabljanje bo potekalo v prostorih Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, Novi trg 41a.

Seminar poteka v sklopu projekta Z roko v roki poMOČ je za vse udeležence brezplačen.

Vljudno vabljeni!