Arhivi Kategorije: Nekategorizirano

VABILO NA KONFERENCO Z MEDNARODNO UDELEŽBO

Podpora strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju pri vključevanju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Konferenca bo 6. maja 2021 in naš namen je, da vam predstavimo Projekt Z roko v roki poMOČ – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju dela z otroki s posebnimi potrebami, ki se izvaja v okviru konzorcija osmih zavodov in centrov za otroke s posebnimi potrebami. Cilj projekta je podpora strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju pri vključevanju otrok in mladostnikov z različnimi posebnimi potrebami v obliki individualnih svetovanj, predavanj in delavnic za strokovne delavce v VIZ. V okviru projekta je bilo od avgusta 2017 do konca decembra 2020 narejenih že 12.354 ur strokovnih usposabljanj za 18.400 udeleženih strokovnih delavcev. Projekt se bo s septembrom 2021 zaključil in radi bi naše izkušnje delili z vami. Povabili smo tudi predstavnike tujih organizacij, da nam predstavijo svoj način zagotavljanja strokovne pomoči delavcem v vzgoji in izobraževanju za delo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami.

Vabilo s prijavnico 

Program konference poMOČ

English – programme of the conference on 6th of May

Seminar za učitelje slepih in slabovidnih učencev in dijakov

Vljudno vas vabimo, da se udeležite 16-urnega seminarja, ki bo potekal v petek, 25. 10. 2019 (8 šolskih ur), in v petek, 15. 11. 2019 (8 šolskih ur). Seminar bo potekal v prostorih Centra IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana. Seminar je namenjen razrednim in predmetnim učiteljem, profesorjem ter drugim strokovnim delavcem v osnovni in srednji šoli.
Vsebina programa:
V okviru 16-urnega seminarja bodo predstavljene zakonitosti poučevanja slepih in slabovidnih, njihova orientacija in mobilnost, tehnike opisovanja slepim in slabovidnim ter vsakdanje spretnosti, ki so prav tako pomembne za pripravo mladih slepih in slabovidnih na samostojno življenje. Izvajalci seminarja bodo predstavili tudi psiho-dinamske značilnosti vključevanja otroka z okvaro vida v večinsko šolo, spoznati bo mogoče učne pripomočke slepih in slabovidnih ter kako prilagoditi gradiva in učni proces slepemu ali slabovidnemu učencu, oziroma dijaku. Strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju bo predstavljena tudi priprava individualiziranega programa.

PROGRAM Seminar za učitelje slepih in slabovidnih učencev in dijakov

PRIJAVNICA – Seminar za učitelje slepih in slabovidnih učencev in dijakov