Arhivi Kategorije: slepi in slabovidni

Izobraževanje Prepoznavanje otrok z okvarami vida in vidne funkcije

Vljudno vas vabimo, da se 17. 1. 2020 na Centru IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne udeležite izobraževanja Prepoznavanje otrok z okvarami vida in vidne funkcije. Izobraževanje je namenjeno predvsem svetovalnim delavcem v OŠPP in hkrati drugim strokovnim delavcem vzgojno-izobraževalnih institucij. Začelo se bo ob 9.00. Več pa v PRIPONKI.

Z najlepšimi željami ob prihodu novega leta!

1. SREČANJE SKUPINE UČITELJEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH UČENCEV IN DIJAKOV

Vljudno vas vabimo, da se udeležite 1. srečanja skupine učiteljev slepih in slabovidnih učencev in dijakov, ki bo v četrtek, 21. 11. 2019, v prostorih Centra IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana. Začeli bomo ob 15.00.

PROGRAM:

ČETRTEK, 21. 11. 2019

Trajanje: 4 ure

Urnik

Naslov predavanja in delavnica

Predavatelj/ica

Št. ur

15.00 – 15.45 Vrt čutil – predstavitev vrta in njegova uporabnost Marija Repe Kocman 1
15.45 – 16.30 Vrt čutil – izvajanje izobraževanj/delavnic za otroke iz večinskih vrtcev, šol Jera Svetek 1
ODMOR (15 min)
16.45 – 18.15 Predavanje: Vzgajati slepega ali slabovidnega otroka (življenjska zgodba in konkretni nasveti)

 

Sonja Pungertnik

2

PROGRAM – 1. srečanje skupine učiteljev slepih in slabovidnih učencev in dijakov

PRIJAVNICA – 1. srečanje skupine učiteljev slepih in slabovidnih učencev in dijakov

1. SREČANJE SKUPINE STROKOVNIH DELAVCEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH OTROK V VRTCIH

Vljudno vas vabimo na 1. srečanje skupine strokovnih delavcev slepih in slabovidnih otrok v vrtcih, ki bo v četrtek, 7. 11. 2019, ob 14. uri v prostorih Centra IRIS, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana.

PROGRAM:

ČETRTEK, 7. 11. 2019

Trajanje: 4 ure

Urnik

PREDAVANJE Z DELAVNICO

Predavatelj/ica

Št. ur

14.00 – 15.30 Značilnosti igre predšolskih otrok s slepoto in slabovidnostjo. Možnost medvrstniškega povezovanja. Tara Bartolj 2
15 min                                         ODMOR
15.45 – 17.15 Socialne veščine slepih in slabovidnih. Njihova pomembnost ter kako jih spodbujati že v predšolskem obdobju. Ajda Mikolič 2

PROGRAM 1. srečanje skupine strokovnih delavcev slepih in slabovidnih otrok v vrtcih

PRIJAVNICA – 1. srečanje skupine strokovnih delavcev slepih in slabovidnih otrok v vrtcih

Seminar po predmetnih področjih za razredne in predmetne učitelje slepih in slabovidnih učencev in dijakov

Vabimo vas, na 6-urni seminar, ki bo v soboto, 16. 11. 2019, z začetkom ob 8.00, Seminar bo potekal v prostorih Centra IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana. Seminar je namenjen razrednim in predmetnim učiteljem, profesorjem ter drugim strokovnim delavcem v osnovni in srednji šoli. V prijavi, prosim, zapišite, katero (predmetno) področje vas zanima (razredni pouk, SLJ, TJA/tuji jeziki, MAT, ZGO, FIZ, ZGO, GEO, BIO, KEM, GOS, TIT, LUM, orientacija in mobilnost, vsakodnevna opravila ali avdiodeskripcija).

Vsebina programa
V okviru 6-urnega seminarja bodo predstavljene motnje vida, tiflopedagoške posebnosti , kako pripraviti besedilo za slepega ali slabovidnega učenca/dijaka in kako prilagoditi gradivo pri pisnem preverjanju znanja. Predstavili bomo specialno opremo za slepe in slabovidne ter na kratko avdiodeskripcijo, orientacijo in mobilnost ter vsakodnevna opravila slepih in slabovidnih. Udeleženci izobraževanja se bodo razdelili po predmetnih področjih in imeli možnost spoznati, kako pri posameznem predmetu načrtovati in izvajati pouk za slepe ali slabovidne. Tu bo tudi možnost vzpostavitve kontakta s posameznimi učitelji, profesorji posameznih predmetov, ki vam lahko odgovorijo na vprašanja in vam svetujejo.

Program 

Prijavnica 

Seminar za učitelje slepih in slabovidnih učencev in dijakov

Vljudno vas vabimo, da se udeležite 16-urnega seminarja, ki bo potekal v petek, 25. 10. 2019 (8 šolskih ur), in v petek, 15. 11. 2019 (8 šolskih ur). Seminar bo potekal v prostorih Centra IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana. Seminar je namenjen razrednim in predmetnim učiteljem, profesorjem ter drugim strokovnim delavcem v osnovni in srednji šoli.
Vsebina programa:
V okviru 16-urnega seminarja bodo predstavljene zakonitosti poučevanja slepih in slabovidnih, njihova orientacija in mobilnost, tehnike opisovanja slepim in slabovidnim ter vsakdanje spretnosti, ki so prav tako pomembne za pripravo mladih slepih in slabovidnih na samostojno življenje. Izvajalci seminarja bodo predstavili tudi psiho-dinamske značilnosti vključevanja otroka z okvaro vida v večinsko šolo, spoznati bo mogoče učne pripomočke slepih in slabovidnih ter kako prilagoditi gradiva in učni proces slepemu ali slabovidnemu učencu, oziroma dijaku. Strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju bo predstavljena tudi priprava individualiziranega programa.

PROGRAM Seminar za učitelje slepih in slabovidnih učencev in dijakov

PRIJAVNICA – Seminar za učitelje slepih in slabovidnih učencev in dijakov

Nadaljevalni seminar brajice

Vljudno vabljeni na Nadaljevalni seminar brajice, ki bo v četrtek, 17. 10. 2019, ob 9.00 na Centru IRIS. Nadaljevalni seminar brajice je za učitelje slepih učencev ter učitelje, ki se pripravljajo za delo s slepimi. Seminarja se lahko udeležijo tudi starši. Seminar je namenjen vsem, ki bi si želeli seznaniti se s sistemom brajevega zapisa ter se naučiti pisanja in branja brajice. Udeleženci bodo spoznali sistem 6-točkovnega brajevega zapisa, tudi 8-točkovni brajev zapis. Predstavljeni bodo LMZ – linearni matematični zapis za slepe, notni zapis v brajici in v el. obliki ter kako se pripravljajo gradiva za tisk v brajici.
Prosimo, da v primeru udeležbe do 15. 10. 2019 to sporočite po telefonu na tel. št. 01 2442 760 ali pošljete na el. naslov nastja.strnad@center-iris.si izpolnjeno prijavnico.

PRIJAVNICA – nadaljevalni tečaj brajice

PROGRAM:

ČETRTEK,  17. 10. 2019

Trajanje: 6 ur

Urnik

Naslov predavanja

Predavateljica

Št. ur

9.00 – 9.45

 

Brajica in vrste brajevega zapisa Tatjana Murn 1

9.45 – 11.15

 

8-točkovni brajev zapis in posodobljen standard 6-točkovne slovenske brajice Mateja Jenčič 2
11.15 – 11.30 ODMOR
11.30 – 12.15 LMZ – linearni matematični zapis za slepe Polona Knific 1
12.20 – 13.05 Notni zapis v brajici in el. obliki Neva Laščak 1
13.15 – 14.00 Priprava gradiv za tisk v brajici Marija Repe Kocman 1

Delo s slepimi in slabovidnimi otroki v predšolskem obdobju (16–urni seminar)

Ciljna skupina: vzgojitelji/ce, pomočniki/ce vzgojiteljev in drugi strokovni delavci v vrtcu.
Vsebina seminarja: na seminarju bo mogoče pridobiti osnovne informacije o okvarah vida. Udeleženci se bodo seznanili s specifikami izvajanja programa za predšolske otroke z okvarami vida, s strokovnimi tiflopedagoškimi principi obravnave slepega in slabovidnega otroka, ki predstavljajo vsestranski razvoj otroka na motoričnem, kognitivnem in socialnem področju. Namen strokovnega usposabljanja je razumevanje otrokovih posebnih potreb zaradi senzornega primanjkljaja ter zagotavljanje enakovrednega vključevanja slepega in slabovidnega otroka v dejavnost vrtca.
Datum: 26. in 27. 9. 2019
Kraj izvajanja: Center IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana.

PROGRAM

ČETRTEK, 26. 9. 2019 TRAJANJE: 8 UR
URNIK NASLOV PREDAVANJA ŠT. UR
12.30 – 14.00

Predšolski otrok z okvaro vida

(Dragana Žunič)

·         Opredelitev slepote in slabovidnosti.

·         Zgodnji znaki okvar vida in kako jih lahko prepoznamo;              video simulacija okvar vida.

·         Značilnosti zgodnjega razvoja otrok z okvaro vida.

·         Spremljevalec otrok z okvaro vida: nuja ali potuha.

·         Zgodnja obravnava za otroke z okvaro vida.

·         Programi Centra IRIS za predšolske otroke z okvaro vida            ter strokovne delavce.

2
14.00 – 14.15 ODMOR
14.15 – 15.00

Kaj je CVI?

(Dragana Žunič)

1
15.00 – 15.45

Strategije dela z otroki s CVI v predšolskem obdobju

(Dragana Žunič)

1
15.45 – 16.00 ODMOR
16.00 – 17.30

Pomen glasbenega ustvarjanja v predšolskem obdobju

(Neva Laščak)

2
17.30 – 19.00

Vsakodnevna opravila slabovidnih (skupina vzgojiteljev slabovidnih otrok)

(Janja Hrastovšek)

2
17.30 – 19.00 Vsakodnevna opravila slepih
(skupina vzgojiteljev slepih otrok)

(Ajda Mikolič)

2
PETEK, 27. 9. 2019 TRAJANJE: 8 UR
URNIK NASLOV PREDAVANJA ŠT. UR
12.30 – 13.15

Družine otrok z okvaro vida

(Sabina Šilc)

1
13.15 – 14.00

Ustvarjanje varnega in spodbudnega okolja za otroke z okvaro vida

(dr. Mateja Maljevac)

1
14.00 – 14.15 ODMOR
14.15 – 15.45

Igra je osnovna dejavnost tudi za otroke z okvaro vida

(dr. Mateja Maljevac)

2
15.45 – 16.00 ODMOR
16.00 – 17.30

ORI&M slepih in slabovidnih otrok (skupina 1 – delavnica za vzgojitelje slepih otrok)

(Sara Češarek)

2
16.00 – 17.30

ORI&M slepih in slabovidnih otrok (skupina 2 – delavnica za vzgojitelje slabovidnih otrok)

(Peter Rot)

2
17.30 – 18.15

Avdiodeskripcija za predšolske otroke z okvaro vida (skupina 1 – delavnica za vzgojitelje slepih otrok)

(Sara Češarek)

1
17.30 – 18.15

Avdiodeskripcija za predšolske otroke z okvaro vida (skupina 2 – delavnica za vzgojitelje slabovidnih otrok)

(Peter Rot)

1
18.15 – 19.00

Diskusija (skupaj)

(Sara Češarek/Peter Rot)

1

Izobraževanje se izvaja v sklopu projekta Z roko v roki poMOČ in je brez kotizacije!
PRIJAVNICA – Delo s slepimi in slabovidnimi otroki v predšolskem obdobju
Prosimo, da do torka, 24. 9. 2019, pošljete prijavnico na el. naslov nastja.strnad@center-iris.si, ali nas o udeležbi obvestite po el .pošti nastja.strnad@center-iris.si ali na telefonski številki 01 2442 760.

Lep pozdrav!

 

ZAČETNI SEMINAR BRAJICE

Obveščamo vas, da bomo v petek, 20. 9. 2019, ob 9.00 izvedli Začetni seminar brajice za učitelje slepih učencev ter učitelje, ki se pripravljajo za delo s slepimi. Seminarja se lahko udeležijo tudi starši. Seminar bo potekal v prostorih Centra IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana.

Seminar je namenjen vsem, ki bi se želeli seznaniti s sistemom brajevega zapisa ter se naučiti osnov pisanja in branja brajice. Udeleženci bojo spoznavali sistem brajevega zapisa (brajevo celico, črke in števke, ločila…). Spoznali bojo brajev pisalni stroj, njegove sestavne dele ter funkcijske tipke. Naučiti se bo mogoče osnov pisanja na brajev pisalni stroj. V primeru večjega števila udeležencev bodo delavnice potekale v dveh skupinah sočasno.

PROGRAM:

PETEK 20. 9. 2019

Trajanje: 6 ur

Urnik

Naslov predavanja

Predavateljica

Št. ur

9.00 – 9.45 Kaj je brajica? Vloga in pomen brajice Tatjana Murn 1
9.45 – 10.30

Predvaje za branje in pisanje brajice

Spoznavanje brajeve pisave

Janja Hrastovšek 1
10.30 – 11.15 Spoznavanje sistema brajeve pisave

Janja Hrastovšek

(vzporedno izvajanje)

1
10.30 – 11.15 Spoznavanje sistema brajeve pisave

Tatjana Murn

(vzporedno izvajanje)

1
15 min ODMOR
11.45 – 13.15 Praktično učenje brajice

Janja Hrastovšek

(vzporedno izvajanje)

2
11.45 – 13.15 Praktično učenje brajice

Tatjana Murn

(vzporedno izvajanje)

2
13.15 – 14.00 Pisanje, branje – vaje

Janja Hrastovšek

(vzporedno izvajanje)

1
13.15 – 14.00 Pisanje, branje – vaje

Tatjana Murn

(vzporedno izvajanje)

1

Seminar se izvaja v sklopu projekta Z roko v roki poMOČ in je brez kotizacije!

Prijava:

Prosimo vas, da nas v primeru udeležbe kontaktirate do četrtka, 19. 9. 2019, na elektronski naslov nastja.strnad@center-iris.si ali na tel. št. 01 2442 760.

Lep pozdrav!

Delovanje projekta Z roko v roki poMOČ

Preko projekta poMOČ se je izobraževanj od septembra 2017 do konca leta 2018 udeležilo kar 10.407 strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Vsega skupaj je bilo opravljenih 6.534 ur izobraževanj s strani vseh konzorcijskih partnerjev. Preko tovrstnih usposabljanj vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci dobijo podporo, ki je imajo pri delu z otroki s posebnimi potrebami premalo, prav tako omogočajo usposabljanja povezovanje med strokovnimi delavci in izmenjavo izkušenj.

Sodeč po vprašalnikih, udeleženci izobraževanj ugotavljajo:

  • izobraževanja nudijo seznanjanje z različnimi svetovi, v katerih živijo otroci in mladostnimi s posebnimi potrebami, da jih vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci lahko bolje razumejo in lahko zaznajo njihovo stisko,
  • izobraževanja omogočajo lažje načrtovanje učnega procesa in povezovanje vzgojitelja, učitelja z otrokom s posebnimi potrebami,
  • dragoceno je pridobivanje nasvetov za ravnanje v določenih situacijah,
  • delavnice, kot samostojne ali kot nadaljevanje predavanja, so izjemno uporabne, saj temeljijo na konkretnosti; pogosto izvajalci izobraževanj lepo povežejo teorijo s prakso, kjer pridobijo udeleženci veliko idej za delo v svojih skupinah in nadgradijo že obstoječe znanje,
  • individualne ure strokovnega delavca, kot izvajalca izobraževanja, nudijo podporo vzgojitelju, učitelju, s tem pa tudi otroku v pravem času,
  • udeleženci bi si želeli več obiskov oz. delavnic in individualnih ur, kjer bi izvajalec – strokovnjak na področju vrste posebnih potreb – prišel tudi v samo skupino otrok, mladostnikov, jih opazoval ali opazoval vzgojitelja, učitelja pri delu ter podal usmeritve za delo … (predvsem za predšolske ustanove).

Center za sluh in govor Maribor ter Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož organizirata izobraževanja za vzgojitelje na temo razvoja artikulacije govora predšolskih otrok. Udeleženci so navdušeni, saj tako spoznajo razvojne faze govora pri otrocih in izvajalki delavnic teorijo lepo povežeta s praktičnim delom, kjer je mogoče prejeti strategije za delo z otroki, ki potrebujejo spodbudo na govorno-jezikovnem področju. Prav tako so strokovni delavci iz vrtcev navdušeni nad seminarji na temo likovnega izražanja otrok, na katerih lahko udeleženci dobijo marsikatero idejo za delo ter lažje načrtujejo pedagoški proces.

V okviru Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora organizirajo za strokovne delavce usposabljanja, da zmorejo ti učencem in dijakom pomagati prepoznavati čustva, da jih usmerjajo pri krepitvi samopodobe ter se naučijo strategij umirjanja in reševanja konfliktov.

Strokovna delavka z OŠ Danile Kumar o predavanju na temo skotopičnega sindroma – sindorma Irlen, ki je bil izveden s strani Centra IRIS: “Meni se je zdelo predavanje odlično – prijetno, zanimivo, z ravno dovolj praktičnimi primeri in nekaj teorije. Predavanje je osvetlilo, zakaj imajo nekateri učenci težave in na kakšen način jim lahko pomagamo.” Center IRIS pripravlja usposabljanja na temo slepote in slabovidnosti ter na temo otrok z več motnjami.

CIRIUS Kamnik in Vipava izvajata izobraževanja na temo umirjanja ali spodbujanja otrok z motnjo v duševnem razvoju; Gibanje je podpora učenju, Pomoč z glasbo nemirnemu otroku, Kako do boljše pozornosti…

Tu je še Center Janeza Levca v Ljubljani, ki pripravlja zanimiva izobraževanja na temo senzorne integracije, na temo spolne vzgoje za otroke in mladostnike z motnjo v duševnem razvoju ter malce bolj provokativna usposabljanja, kjer je v ospredju vprašanje, če so današnje šole res vključujoče za različne posebne potrebe.

Na Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani pa pripravljajo tečaje znakovnega jezika ter izobraževanja TEAM TEACH, kjer se udeleženci seznanijo z umiritvenimi strategijami pristopa k razburjenim otrokom.

Ne gre izpostaviti le zgoraj zapisanih izobraževanj, saj jih je še mnogo, udeleženci izobraževanj in izvajalci pa imajo še mnogo idej. Pridite poMOČ!

Utrinki z Delavnice Pomoč z umetnostjo, ki jo je vodila Tanja Rudolf