Center IRIS

Center IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

(slepi in slabovidni otroci/mladostniki in otroci/mladostniki z okvaro vidne funkcije ter otroci/mladostniki z več motnjami)

Kontaktna oseba: nastja.strnad@center-iris.si

Ponudba programov

Predstavitev slepote, slabovidnosti, okvare vidne funkcije – splošno.

Slep, slaboviden otrok, otrok z okvaro vidne funkcije v predšolskem obdobju (Seminar na Centru IRIS, izvajanje izobraževanj po vrtcih, individualno svetovanje strokovnim delavcem vrtcev in srečanja skupin strokovnih delavcev slepih in slabovidnih otrok v vrtcih).

Slep, slaboviden učenec/dijak ali učenec/dijak z okvaro vidne funkcije v osnovni šoli ali srednji šoli (Seminar na Centru IRIS, Seminar prilagajanja učnega procesa in gradiv po predmetnih področjih za slepega, slabovidnega učenca, individualno svetovanje strokovnim delavcem šole ter srečanja skupine učiteljev, profesorjev slepih in slabovidnih učencev, dijakov).

Izobraževanja po vrtcih, šolah in srednjih šolah so prilagojena otroku, učencu ali dijaku, ki je vključen v njihov program. Posamezne teme, za katere potekajo izobraževanja v obliki predavanj, delavnic in individualnega svetovanja:

 • Predstavitev slepote in slabovidnosti – predavanje in izkustvena delavnica
 • Predstavitev okvar vida in njihov vpliv na razvoj otroka ter vpliv na učni proces
 • Igra slepih in slabovidnih otrok
 • Sledenje Oregonski lestvici pri slepih in slabovidnih otrocih
 • CVI – okvara vidne funkcije (Cortical/Cerebral visual impairment)
 • Zakonitosti poučevanja slepih in slabovidnih ter načrtovanje in priprava prilagojenega učnega procesa
 • Potrebne prilagoditve okolja
 • Prilagajanje gradiv slepim in slabovidnim otrokom/učencem/dijakom (po predmetnih področjih in starosti ter glede na okvaro vida)
 • Seminar za nadzorne učitelje in pomočnike slepih in slabovidnih pri zunanjem preverjanju znanja (NPZ, matura)
 • Uporaba pripomočkov za slabovidne (uporaba elektronskih lup)
 • Uporaba specialne računalniške opreme za slabovidne (zoomtext)
 • Uporaba specialne računalniške opreme za slepe (brajeva vrstica)
 • Osnove orientacije in mobilnosti pri slepih in slabovidnih – predavanje in delavnica
 • Pomen vsakodnevnih spretnosti slepih in slabovidnih ter oseb z okvaro vidne funkcije – predavanje, delavnica
 • Socialne spretnosti slepih in slabovidnih,
 • Avdiodeskripcija in dostopnost gradiv za slepe in slabovidne
 • Glasbeno udejstvovanje slepih in slabovidnih
 • Športne aktivnosti slepih in slabovidnih

Seminar/tečaj brajice – začetni in nadaljevalni

Seminar – slepi in slabovidni otroci z več motnjami (tudi možnost individualnega svetovanja)

Pomoč z likovno umetnostjo (za strokovne delavce vrtcev, šol, srednjih šol, zavodov)

Izobraževanje za učitelje o skotopičnem sindromu/sindromu Helen Irlen (2 ali 3-urni program strokovnega usposabljanja)


Pretekli programi

 1. PROGRAM OB VKLJUČITVI SLEPIH IN SLABOVIDNIH OTROK V VRTEC
 2. DELO S SLEPIMI IN SLABOVIDNIMI OTROKI V OSNOVNI ŠOLI
 3. DELO S SLEPIMI IN SLABOVIDNIMI DIJAKI V SREDNJI ŠOLI
 4. TRANZICIJSKI PROGRAM ZA DELO S SLEPIMI IN SLABOVIDNIMI
Povpraševanje lahko oddate na elektronski naslov nastja.strnad@center-iris.si ali na tel. št. 01 2442 760.
Vsa izobraževanja so za strokovne delavce brezplačna!