Center Janeza Levca Ljubljana

Center Janeza Levca Ljubljana

(otroci/mladostniki z motnjo v duševnem razvoju in otroci z več motnjami)

Kontaktni osebi: blanka.delalut@centerjanezalevca.si in bostjan.kotnik@centerjanezalevca.si

Naslovi izobraževanj:

 • Pristop strukturiranega učenja (TEACCH) pri poučevanju otrok z avtizmom v Veliki Britaniji (primer dobre prakse) / Prilagojeno izvajanje TEACCH pristopa za učenca z MAS v večinski osnovni šoli kot primer dobre prakse
 • Moč miselnosti pri spodbujanju otrok s posebnimi potrebami
 • Vključevanje specifičnih interesov otrok z avtizmom v učni proces kot vedenjski pristop za spoprijemanje z neželenim vedenjem in podpora pozitivnemu vedenju
 • Učenje učenja
 • Spolna vzgoja za otroke in mladostnike z motnjami v duševnem razvoju v šoli za 21. stoletje
 • Poučevanje vedenja
 • Razvijanje inkluzivnih praks
 • Strokovno spremljanje in evalvacija vpeljanih sprememb s področja specialno-pedagoških metodik (Šolska pravila, Razredna pravila, Pohvale)
 • Vedenje in otroci s posebnimi potrebami
 • Spodbujanje komunikacije
 • Otrokovo zanimanje
 • Podpora staršem pri spreminjanju vedenja
 • Skupne supervizijske skupine
 • Montessori pedagogika
 • Posebne okoliščine- starši
 • Ali osnovna šola s prilagojenim programom potrebuje spremembe?
 • Senzorna integracija
 • Timsko delo
 • ADHD

Pretekli programi

Povpraševanje lahko oddate na elektronski naslov nastja.strnad@center-iris.si ali na tel. št. 01 2442 760.
Vsa izobraževanja so za strokovne delavce brezplačna!