Center za sluh in govor Maribor

Center za sluh in govor Maribor

(otroci/mladostniki z govornimi in jezikovnimi motnjami ter gluhi in naglušni)

Kontaktna oseba: darja.majhenic@csgm.si

Naslovi izobraževanj:

  • Spodbujanje razvoja govorno-jezikovnih sposobnosti in priprava na opismenjevanje
  • Individualna pomoč otroku z govorno jezikovnimi težavami/motnjami
  • Spodbujanje razvoja artikulacije predšolskega otroka
  • Gluh otrok v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo
  • Temeljna znanja o sodobnem likovnem izražanju predšolskih otrok in učence v 1. VIO – začetni in nadaljevalni tečaj

Pretekli programi

Povpraševanje lahko oddate na elektronski naslov nastja.strnad@center-iris.si ali na tel. št. 01 2442 760.
Vsa izobraževanja so za strokovne delavce brezplačna!