CIRIUS Kamnik

CIRIUS Kamnik – Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik

(gibalno ovirani otroci/mladostniki ter otroci/mladostniki z motnjo v duševnem razvoju)

Kontaktna oseba: suzana.krajnc-joldic@guest.arnes.si

Naslovi izobraževanj:

 • Spolna vzgoja za osebe z motnjami v duševnem razvoju
 • Individualno svetovanje o posebnostih vključevanja otrok s posebnimi potrebami v učni proces (gibalno oviran otrok, otrok z motnjo v duševnem razvoju, otrok s cerebralno paralizo, otrok z odstopanji v govorno-jezikovnem razvoju)
 • Nadomestna in dopolnilna komunikacija
 • Interdisciplinarni in nevroznanstveni pristop k razumevanju čustveno vedenjskih težav otrok
 • Uporaba pripomočkov in prilagoditev v delovni terapiji
 • Senzorna integracija
  Namen izobraževanja je predstaviti senzorno integracijo po dr. Ayres pri otrocih, ki imajo težave s procesiranjem senzoričnih dražljajev in pri gibalno oviranem otroku. Udeleženci bodo vključeni tudi v izkustveno delavnico v posebnem terapevtskem prostoru, opremljenem po standardih postavljenih na kliniki Dr. Ayres v Kaliforniji –  v senzorni sobi CIRIUS Kamnik. Namen izobraževanja je opolnomočenje strokovnih delavcev in razvijanje njihovih kompetenc za delo z gibalno oviranimi učenci in pri zaznavanju težave s procesiranjem senzoričnih dražljajev.Izobraževanje poteka v obliki predavanja, delavnic in po potrebi individualnih ur.
 • Motorične aktivnosti za razvoj vidnega in slušnega zaznavanja
 • Delo z nemirnim otrokom

Pretekli programi

 1. KONCEPT HALLIWICK
 2. O LEPEM, GRDEM IN EMPATIJI NA PRIMERU TELESA Z GIBALNO OVIRANOSTJO SKOZI ANALIZO UMETNIŠKIH DEL
 3. RAZVIJANJE SPRETNOSTNE VOŽNJE IN KOLESARSKI IZPIT ZA GIBALNO OVIRANE UČENCE
 4. SENZORNA INTEGRACIJA PO DR. AYRES
Povpraševanje lahko oddate na elektronski naslov nastja.strnad@center-iris.si ali na tel. št. 01 2442 760.
Vsa izobraževanja so za strokovne delavce brezplačna!