CIRIUS Vipava

CIRIUS Vipava – Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava

(otroci/mladostniki z motnjo v duševnem razvoju, z motnjami avtističnega spektra in otroci/mladostniki z več motnjami)

Kontaktna oseba: karmen.blasko@guest.arnes.si

Do septembra 2020 ne izvajajo izobraževanj.

Naslovi izobraževanj:

 • Vedenjsko zahtevni otroci v vrtcu
 • Uporaba senzorne integracije
 • Razvijanje komunikacijskih sposobnosti preko giba in igre
 • Pomoč z glasbo nemirnemu otroku
 • Pomen in podpora nadomestne komunikacije
 • Predstavitev otroka z upočasnjenim splošnim razvojem, njegove značilnosti in priporočila za delo
 • Kako do boljše pozornosti
 • Ko vedenje postane problem – razumevanje in delo z otroki in mladostniki s čustveno vedenjskimi težavami/motnjami
 • Otrok z motnjo avtističnega spektra v osnovni šoli
 • Učenje socialnih veščin za otroke in mladostnike z motnjo avtističnega spektra
 • Gibanje je podpora učenju
 • Pomoč pri pripravi individualiziranega programa
 • Govorno jezikovna komunikacija (njen razvoj v predšolskem in šolskem obdobju, razvojne težave in motnje)

Pretekli programi

Povpraševanje lahko oddate na elektronski naslov nastja.strnad@center-iris.si ali na tel. št. 01 2442 760.
Vsa izobraževanja so za strokovne delavce brezplačna!