Seminar za pomočnike in nadzorne učitelje slepih/slabovidnih učencev in dijakov pri zunanjem preverjanju znanja

(NPZ, poklicna matura, matura)

Obveščamo vas, da bomo v sredo, 10. 4. 2019 izvedli seminar z naslovom

Seminar za pomočnike in nadzorne učitelje slepih in slabovidnih učencev in dijakov pri zunanjem preverjanju znanja.

Seminar bo potekal v prostorih Centra IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana.

Vsebina programa:

Seminar je namenjen učiteljem, za katere šole načrtujejo, da bodo sodelovali pri eksternih preverjanjih znanj (splošna matura, poklicna matura, NPZ) kot nadzorni učitelji ali pomočniki slepih oz. slabovidnih učencev in dijakov. Seznanili se bodo s pravilniki o opravljanju eksternih izpitov za kandidate s posebnimi potrebami in navodili, ki jim jih bo posredoval Državni izpitni center, ob tem pa se bodo osredotočili na konkretne situacije, ki jih lahko pričakujejo v svoji vlogi.

PROGRAM:

SREDA, 10. 4. 2019

Trajanje: 6 ur

Urnik

Naslov predavanja

Predavateljica

Št. ur

9.00 – 9.45 Seznanitev s specialno pedagoškimi didaktičnimi pristopi poučevanja učencev z motnjami vida Tatjana Murn 1
9.45 – 11.15 Navodila za prilagojeno izvajanje NPZ za učence s posebnimi potrebami / Navodila za izvedbo prilagojenega načina opravljanja mature za dijake s posebnimi potrebami Marija Jeraša 2
15 min ODMOR
11.30 – 13.45 Praktični primeri vloge pomočnika slepih in slabovidnih Marija Jeraša 3

 

Seminar se izvaja v sklopu projekta Z roko v roki poMOČ in je brez kotizacije!

Prijava:

Prosimo vas, da izpolnite prijavnico najkasneje do torka, 8. 4. 2019, oz. nas kontaktirate na elektronski naslov nastja.strnad@center-iris.si ali na tel. št. 01 2442 760.