VABILO NA KONFERENCO Z MEDNARODNO UDELEŽBO

Podpora strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju pri vključevanju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Konferenca bo 6. maja 2021 in naš namen je, da vam predstavimo Projekt Z roko v roki poMOČ – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju dela z otroki s posebnimi potrebami, ki se izvaja v okviru konzorcija osmih zavodov in centrov za otroke s posebnimi potrebami. Cilj projekta je podpora strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju pri vključevanju otrok in mladostnikov z različnimi posebnimi potrebami v obliki individualnih svetovanj, predavanj in delavnic za strokovne delavce v VIZ. V okviru projekta je bilo od avgusta 2017 do konca decembra 2020 narejenih že 12.354 ur strokovnih usposabljanj za 18.400 udeleženih strokovnih delavcev. Projekt se bo s septembrom 2021 zaključil in radi bi naše izkušnje delili z vami. Povabili smo tudi predstavnike tujih organizacij, da nam predstavijo svoj način zagotavljanja strokovne pomoči delavcem v vzgoji in izobraževanju za delo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami.

Vabilo s prijavnico 

Program konference poMOČ

English – programme of the conference on 6th of May

Srečanje skupine strokovnih delavcev slepih in slabovidnih otrok ter otrok z okvaro vidne funkcije v vrtcih

Pozdravljeni,

po dolgem času zopet objavljamo vabilo za srečanje skupine strokovnih delavcev slepih in slabovidnih otrok ter otrok z okvaro vidne funkcije v vrtcih, ki bo 14. 1. 2021 ob 15. uri  v obliki videokonference v ZOOMu ali Teamsih. Tisti, ki se boste na srečanje prijavili, boste prejeli dan pred začetkom tudi ustrezno povezavo do dogodka.

To pot nam bosta Dragan Žunič in dr. Mateja Maljevac predstavili filmčke s pripomočki in napotki za delo z otroki z okvaro vidne funkcije (CVI).  Nina Schmidt nam bo predstavila tipne slikanice in pravila oz. zakonitosti izdelave uporabne tipne slikanice za slabovidnega ali slepega otroka.  Dovolj prostora pa bo tudi za vprašanja in delitev izkušenj, s katerimi se srečujete pri delu z otroki. Zato vas prosim, da na nas v prijavnici (po mailu) naslovite tudi teme, ki bi vas še zanimale ter morebitna vprašanja, ki se vam porajajo na temo predšolskih otrok z okvaro vida.

PROGRAM

PRIJAVNICA

 

Seminar za učitelje slepih in slabovidnih učencev in dijakov

Obveščamo vas, da bomo v petek, 16. 10. 2020, in v soboto, 17. 10. 2020, izvedli dvodnevni 17-urni Seminar za učitelje slepih in slabovidnih učencev in dijakov. Seminar bo potekal v prostorih Centra IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana.

Seminar je namenjen razrednim in predmetnim učiteljem, profesorjem ter drugim strokovnim delavcem v osnovni in srednji šoli.

Kratka vsebina programa:
V okviru 17-urnega seminarja bodo letos predstavljene zakonitosti poučevanja slepih in slabovidnih, njihova orientacija in mobilnost, tehnike opisovanja slepim in slabovidnim ter vsakdanje spretnosti, ki so prav tako pomembne za pripravo mladih slepih in slabovidnih na samostojno življenje. Izvajalci seminarja bodo predstavili psiho-dinamske značilnosti vključevanja otroka z okvaro vida v večinsko šolo, spoznati bo mogoče učne pripomočke slepih in slabovidnih ter kako prilagoditi gradiva in učni proces slepemu ali slabovidnemu učencu, oziroma dijaku. Strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju bodo predstavljeni še priprava individualiziranega programa ter dostopnost elektronskih gradiv slepim in slabovidnim, pa tudi izziv pouka na daljavo. Na koncu sobotnega dela strokovnega usposabljanja se bodo udeleženci glede na interes razdelili po predmetnih področjih in spoznali specifike dela s slepimi in slabovidnimi pri posameznem predmetu. Na PRIJAVNICI je potrebno zabeležiti tudi predmetno področje, ki vas zanima. Prijava je mogoča do 14. 10. 2020.

PROGRAM

Obvestilo z navodili in ukrepi ob udeležbi na seminarju projekta Z roko v roki poMOČ

V petek 16. 10. 2020 ne bo mogoče parkirati na dvorišču Centra IRIS, zato vas prosimo, da tega dne poiščete parkirišče v bližini in v času drugega odmora svoje vozilo preparkirate na dvorišče Centra IRIS. Najbližji javni parkirišči sta na Mirju in za Tobačno, kjer se nahaja Upravna enota Ljubljana. V soboto pa bo mogoče že ob prihodu parkirati na dvorišču Centra IRIS.

 Vljudno vabljeni, tudi če lahko pridete le na del seminarja. Veselimo se vaše družbe!

 

Seminar Delo s slepimi in slabovidnimi otroki oz. otroki z okvaro vidne funkcije v predšolskem obdobju

Tudi v letošnjem šolskem letu 2020/21 pripravljamo številna izobraževanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju. Upamo, da nam bodo epidemiološke razmere dovoljevale izvajanje strokovnih usposabljanj. Po potrebi se bomo prilagodili in skušali usposabljanja v krajši obliki izvesti tudi preko spleta.

V septembru pa pripravljamo in vas vabimo na:

16-urni seminar: Delo s slepimi in slabovidnimi otroki oz. otroki z okvaro vidne funkcije v predšolskem obdobju

V četrtek in petek, 17. in 18. septembra 2020, bo potekal dvodnevni seminar z naslovom Delo s slepimi in slabovidnimi otroki oz. otroki z okvaro vidne funkcije v predšolskem obdobju. Oba dneva se bo seminar začel ob 12.30 in trajal do 19.00. Izobraževanje bo v prostorih Centra IRIS na Langusovi ulici 8 v Ljubljani.

Seminar je namenjen predvsem vzgojiteljem/icam, pomočnikom/icam vzgojiteljev/ic, svetovalni službi ter drugim strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju.

Na seminarju bo tudi letos mogoče pridobiti osnovne informacije o okvarah vida. Udeleženci se bodo seznanili s strokovnimi tiflopedagoškimi principi obravnave slepega in slabovidnega otroka oz. otroka z okvaro vidne funkcije, ki predstavljajo vsestranski razvoj otroka na motoričnem, kognitivnem in socialnem področju ter s specifikami izvajanja predšolskega programa. Namen strokovnega usposabljanja je razumevanje otrokovih posebnih potreb zaradi senzornega primanjkljaja ter zagotavljanje enakovrednega vključevanja slepega in slabovidnega otroka oz. otroka z okvaro vidne funkcije v dejavnosti vrtca.

Več pa v PROGRAMU

PRIJAVNICA – Delo s slepimi in slabovidnimi otroki oz. otroki z okvaro vidne funkcije v predšolskem obdobju

Prosimo, preberite še obvestilo z navodili in ukrepi pred udeležbo strokovnih usposabljanj na Centru IRIS.

2. SREČANJE SKUPINE UČITELJEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH UČENCEV IN DIJAKOV

Vljudno vas vabimo na 2. SREČANJE SKUPINE UČITELJEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH UČENCEV IN DIJAKOV, ki bo 13. 2. 2020 z začetkom ob 15.00 v šolski telovadnici Centra IRISLangusova ulica 8, 1000 Ljubljana. Tokrat bo profesorica športne vzgoje s Centra IRIS udeležencem predstavila športni igri goalball in showdown, ki sta precej razširjeni med mladimi slepimi in slabovidnimi. Poleg tega bosta Karolina Doltar in Brigita Kosi predstavili lastno izkušnjo slabovidnosti.

PROGRAM – 2. srečanje skupine učiteljev slepih in slabovidnih učencev in dijakov

PRIJAVNICA na 2. srečanje skupine učiteljev slepih in slabovidnih učencev in dijakov

2. SREČANJE SKUPINE STROKOVNIH DELAVCEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH OTROK V VRTCIH

Vljudno vas vabimo na 2. srečanje skupine strokovnih delavcev slepih in slabovidnih otrok v vrtcih, ki bo v četrtek, 30. 1. 2020, ob 14. uri v prostorih Centra IRIS, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana (4 pedagoške ure).

Srečanja skupine za strokovne delavce v vrtcih (zlasti v programih s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo), ki delajo s slepimi in slabovidnimi otroki, so namenjena vzgojiteljem, pomočnikom vzgojiteljev, svetovalnim delavcem in izvajalcem dodatne strokovne pomoči. Strokovni delavci se imajo tu priložnost dodatno usposabljati za delo s slepimi in slabovidnimi otroki ter medsebojno izmenjevati izkušnje, pridobljene v inkluzivnih procesih vzgoje in izobraževanja.

Na tokratnem srečanju bi predstavili Oregonsko lestvico ter možgansko okvaro vida (CVI). Oregonska lestvica je orodje, s katerim lahko naredimo oceno in smernice za načrtovanje in spremljanje slepega ali slabovidnega otroka na področju kognicije, govorno-jezikovnega razvoja, socializacije, vaj vida, kompenzacijskih spretnosti, samourejanja, fine ter grobe motorike. Ob predstavitvi možganske okvare vida (v nadaljevanju CVI) bo predstavljeno, kako delati z otrokom, ki ima sum na CVI.

ČETRTEK, 30. 1. 2020

Trajanje: 4 ure

Urnik

PREDAVANJE Z DELAVNICO

Predavatelj/ica

Št. ur

14.00 – 15.30 Predstavitev Oregonske lestvice Tara Bartolj 2
15 min                                         ODMOR
15.45 – 17.15 Možganska okvara vida (CVI) Ajda Mikolič 2

Srečanje se izvaja v sklopu projekta Z roko v roki poMOČ in je brez kotizacije!
Prijava:

Prosimo vas, da izpolnite PRIJAVNICO najkasneje do srede, 28. 1. 2020, oz. nas kontaktirate na elektronski naslov nastja.strnad@center-iris.si ali na tel. št. 01 2442 760.

Lep pozdrav!