Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

(gluhi in naglušni ter otroci/mladostniki z govornimi in jezikovnimi motnjami in motnjami avtističnega spektra)

Kontaktni osebi: katja.mrak@zgnl.si in dusan.kuhar@zgnl.si

Naslovi izobraževanj:

Predstavitev gluhote in naglušnosti

Program seminarja je namenjen učiteljem in strokovnim delavcem v rednih osnovnih in srednjih šolah, ki se srečujejo z gluhim ali naglušnim otrokom. Učitelji in drugi strokovnjaki v osnovnih in srednjih šolah se v času svojega študija ne usposobijo za delo z gluhim in naglušnim otrokom. Na seminarju jim ponudimo znanja o gluhoti in naglušnosti, o slušnih pripomočkih, o psihološkem in socialnem razvoju in funkcioniranju teh otrok, o metodah in oblikah dela ter prilagoditvah v razredu, o mobilni službi, postopkih diagnosticiranja in usmerjanja teh otrok in nenazadnje tudi z izkušnjami samih gluhih, njihovih staršev in učiteljev.

Govorni razvoj otrok različnih starosti

Program je namenjen vzgojiteljicam in strokovnim delavkam vrtca, ki se srečujejo z otroci z GJM, da se seznanijo kaj je v nekem obdobju normalno in kaj je že patologija. Seznanijo pa se tudi z vajami, ki jih lahko kot pomoč izvajajo strokovne delavke vrtcev.

Govorno-jezikovne motnje v osnovni šoli

Program je namenjen učiteljem in strokovnim delavkam osnovne šole, ki se srečujejo z otroci z GJM, da se seznanijo, kdo potrebuje dodatno pomoč logopeda.

Metoda VIGO

Pomoč otrokom, da si lažje predstavljajo slovnico – zlasti za gluhe in naglušne otroke ter otroke z govorno-jezikovnimi motnjami.

Otrok in mladostnik z avtističnimi motnjami v vzgojno izobraževalnem procesu

Program seminarja je namenjen učiteljem v osnovnih in srednjih šolah, ki se srečujejo z otroci z avtističnimi motnjami. Cilji seminarja so:

 • Opredeliti avtizem kot pojav, diagnostiko ter značilnosti otrok in mladostnikov.
 • Opremiti strokovne delavce z razumevanjem delovanja otrok in mladostnikov z avtističnimi motnjami.
 • Predstaviti načine, oblike, in metode dela z otroki in mladostniki z avtističnimi motnjami.
 • Naučiti strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, kako naj uporabijo predstavljene načine, pristope in metode dela.
 • Spoznati udeležence s prilagoditvami pri vzgojno izobraževalnem delu z otroki in mladostniki z avtističnimi motnjami.

Tečaji slovenskega znakovnega jezika 1., 2. in 3. stopnja

Slovenski znakovni jezik je prilagojen predmetniku za gluhe in naglušne učence in dijake kot del specialno pedagoške vzgoje in izobraževanja. Z izbranimi vsebinami in metodami dela si prizadevamo, da bi prispevali k celostnemu razvoju gluhih in naglušnih učencev in dijakov in jim tako omogočili uspešno vključevanje v vzgojno izobraževalni proces in širše okolje. Z učenjem osnov slovenskega znakovnega jezika (SZJ) strokovni delavci pripomorejo k boljši komunikaciji med slišečimi in gluhimi. Cilji seminarja SZJ so:

 • seznaniti udeležence z osnovami slovenskega znakovnega jezika,
 • utrditi znanja v razgovoru z gluhimi otroci in mladostniki,
 • naučiti se najpogostejših fraz v SZJ,
 • poleg tega bodo seminarji SZJ priprava za učitelje, ki bodo predavali SZJ kot nov izbirni predmet na nivoju OŠ.

TEAM – TEACH

Celostno usposabljanje, ki temelji na pozitivni vedenjski podpori in je osredotočeno na pristope, ki pripomorejo k zmanjšanju stopnje vznemirjenosti otroka/mladostnika. Razvija veščine besedne in nebesedne komunikacije, preusmeritve pozornosti, de-eskalacijo ter varna in učinkovita humana fizična posredovanja v primeru nevarnega vedenja otrok/mladostnikov.

 • Funkcionalno učenje
 • Slovnica SZJ

Pretekli programi

 1. TEAM TEACH
 2. Strukturirano učenje kot uspešna metoda pri poučevanju otrok z avtističnimi motnjami
 3. Otrok in mladostnik z avtističnimi motnjami v vzgojnoizobraževalnem procesu
 4. Čustveno opismenjevanje v vzgojno-izobraževalnih procesih
 5. Gluhota in naglušnost
 6. Slovenski znakovni jezik 1. stopnja
Povpraševanje lahko oddate na elektronski naslov nastja.strnad@center-iris.si ali na tel. št. 01 2442 760.
Vsa izobraževanja so za strokovne delavce brezplačna!