Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož

Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož

(otroci/mladostniki z govornimi in jezikovnimi težavami ter gluhi in naglušni)

Kontaktna oseba: anja.cerkvenik@cksg.si

Naslovi izobraževanj:

  • Pomoč otroku z govorno-jezikovno motnjo (igrice in vaje)
  • Igrice in vaje za spodbujanje razvoja komunikacije, govora in jezika otrok (seminar in individualne ure) Komunikacija, govor in jezik se v zgodnjem otroštvu zelo naglo razvijajo. Spremljanje razvoja in čim zgodnejše prepoznavanje otrok z govorno-jezikovnimi motnjami (GJM) je pomembno v celotnem predšolskem obdobju, še posebej po četrtem letu, ko se začne približevati obdobje formalnega všolanja. V seminarju želimo predstaviti predviden potek komunikacijskega ter govorno-jezikovnega razvoja v obdobju od 3 do 6 let, ter najpogostejša odstopanja, ki jih srečamo pri otrocih omenjene starosti. Spregovorili bomo o tem kdaj je dobro poiskati pomoč logopeda in spoznali nekatere vaje, ki jih lahko izvajamo za spodbujanje različnih govorno-jezikovnih področij otrok. Strokovno usposabljanje v okviru seminarja poteka v več fazah. V sklopu predavanj in delavnic predstavimo temeljne principe dela z otrokom v predšolskem in šolskem obdobju in s praktičnim delom približamo svet otroka z govorno-jezikovno motnjo. Zadnji del izobraževanja poteka v obliki individualnega usposabljanja po potrebi (hospitacije, osebno svetovanje, demonstracije ipd.)
  • TEAM – TEACH Celostno usposabljanje, ki temelji na pozitivni vedenjski podpori in je osredotočeno na pristope, ki pripomorejo k zmanjšanju stopnje vznemirjenosti otroka/mladostnika. Razvija veščine besedne in nebesedne komunikacije, preusmeritve pozornosti, de-eskalacijo ter varna in učinkovita humana fizična posredovanja v primeru nevarnega vedenja otrok/mladostnikov.
  • Moj glas I, II, III
  • Otrok z avtizmom v vrtcu
  • Zahtevnejše težave branja in pisanja – pomoč učencem
  • Delo z gluhimi učenci s polževim vsadkom
  • Disleksija
  • Delavnica javnega nastopanja

Pretekli programi

Povpraševanje lahko oddate na elektronski naslov nastja.strnad@center-iris.si ali na tel. št. 01 2442 760.
Vsa izobraževanja so za strokovne delavce brezplačna!